• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông báo kết quả xét/thi tuyển viên chức năm học 2018-2019 (Đợt I) Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo kết quả xét/thi tuyển viên chức năm học 2018-2019 (Đợt I) Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

TẢI FILE

File đính kèm

File thông báo Tải về
Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non