• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 340 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2647/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2647-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2019
2625/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

 • cv-2625-2019.signed.pdf
 • thongtu45.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/08/2019
2563/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia đợt 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2019"

 • cv-2563-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2019
1333/SKHCN-CT6

Triển khai Thể lệ Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019

 • 235qd_05.08.19_vp044.signed.signed.pdf
 • 1333_07.08.19_vp044.signed.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/08/2019
2522/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

 • cv_2522_2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2019
2506/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của Chủ tịch Hội đồng coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành nghề phổ thông năm 2019

 • 2506_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2505/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2505_huongdanvattuthinghe.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2492/SGDĐT-VP

Gửi Dự án tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019

 • cv-2492-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/08/2019
2417/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020

 • cv_2471_2019.signed.pdf
 • phulucdinhkemcv2471.docx
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2019
2453/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện đăng ký và kiểm tra thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD

 • cv_2453_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 05/08/2019
2415/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính

 • 41_btc.signed.pdf
 • cv_2415_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2019
2380/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019

 • cv_2380_2019.signed.pdf
 • qd_1857_2019_1_signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/07/2019
2369/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm học 2019-2020

 • cv_2369_2019.signed.pdf
 • maunhucau.xls
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 29/07/2019
2304/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/9/2018 của Thanh tra Chính phủ

 • 477-ttcp.pdf
 • 1200-nv3.signed.pdf
 • cv-2304-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/07/2019
2218/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính

 • 26-btc.signed.pdf
 • cv-2218-2019.signed.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/07/2019
2191/SGDĐT-NV1

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • cv-2191-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/07/2019
2185/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2019 của Bộ Tài chính

 • 36.2018.tt.btc.pdf
 • cv-2185-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/07/2019
2159/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020

 • cv-2159-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
553/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd553.pdf
 • qd-553-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
554/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đợt 2 học sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd554.pdf
 • qd-554-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019