• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 367 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2860/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-2860-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2856/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025 theo Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • cv-2852-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2019
2836/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH & tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-2836-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2837/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-2837-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2824/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020

 • cv-2824-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
776/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đợt 3 học sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd776.pdf
 • qd-776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2806/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

 • cv-2806-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2019
2805/SGDĐT-NV1

Lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

 • cv-2805-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
2776/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học & tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020

 • cv-2776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2775/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn giảng dạy môn Tin học cấp THCS, THPT & ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

 • cv-2775-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2782/SGDĐT-TTR

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • congvan.pdf
 • cv-2782-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/09/2019
2774/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở 2019-2020

 • cv-2774-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2764/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020

 • cv_2764_2019.signed.pdf
 • ct_09_ubnd.pdf
 • ct_2268_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/09/2019
2753/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

 • cv-2753-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/09/2019
2757/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ

 • cv-2757-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2756/SGDĐT-TTR

Triển khai Luật "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ"

 • cv-2756-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2728/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • 63.signed.pdf
 • cv-2728-2019.signed.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2741/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT

 • 2558_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-2741-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/08/2019