• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 525 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1558/SGDĐT-VP

Phối hợp triển khai Chương trình Tư vấn Tuyển sinh năm 2020

 • cv-1558-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1563/SGDĐT-VP

Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)

 • cv-1563-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh

 • cv-1515-2020-1.pdf
 • luu_do.pdf
 • quyetdinh_quytrinh_dientu.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/05/2020
1508/SGDĐT-VP

Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1508-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2020
1490/BGDĐT-NV2

Thay đổi lịch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021

 • cv-1490-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/05/2020
1434/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-1434-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/05/2020
1411/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021

 • cv-1411-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1408/SGDĐT-VP

Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1408-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/05/2020
1421/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện chương trình và kiểm tra học kì II năm học 2019 – 2020, bậc Trung học

 • cv-1421-2020-1.signed.pdf
 • anh-cautrucdekthkii.xlsx
 • dia-cautrucdekthkii.docx
 • gdcd-cautrucdekthkii.doc
 • hoa-cautrucdekthkii.docx
 • ly-cautrucdekthkii.docx
 • sinh-cautrucdekthkii.docx
 • su-cautrucdekthkii.docx
 • van-cautrucdekthkii.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1412/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2020 - 2021

 • cv-1412-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1369/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học

 • cv-1369-2-hoc-vien-hoc-nhieu-mon.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/05/2020
1359/SGDĐT-TTR

Tiếp tục Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020"

 • cv-1359-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1358/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

 • 08.signed.pdf
 • cv-1358-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1357/SGDĐT-NV1

Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet

 • cv-1357-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/05/2020
1346/SGDĐT-VP

Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

 • cv-1346-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/05/2020
1338/SGDĐT-KHTC

Lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 các trường THPT và đơn vị trực thuộc

 • cv-1338-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 07/05/2020
1319/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2019-2020

 • cv-1319-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2020
1326/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

 • cv-1326-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2020
1282/SGDĐT-KHTC

Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • cv-1282-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2020
1224/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

 • cv-1224-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020