• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 525 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1228/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh kế hoạch buổi 1, bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

 • cv-1228-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/04/2020
1221/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1221-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020
1205/SGDĐT-KHTC

Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020

 • 2-2020-cv-2088.pdf
 • c-1702-2020-1.pdf
 • cv-1205-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/04/2020
1212/SGDĐT-VP

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19

 • cv-1212-2020-1.pdf
 • phu_luc_dinh_kem_1212.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/04/2020
1195/SGDĐT-VP

Thay đổi thời gian thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020

 • cv-1195-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/04/2020
1201/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn trực tuyến năm học 2019-2020

 • cv-1201-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/04/2020
1175/SGDĐT-NV1

Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh lớp 12 bậc THPT

 • cv-1175-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/04/2020
1153/SGDĐT-TCCB

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 436_kh-ttg.pdf
 • 436_qd-ttg.pdf
 • cv-1153-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/04/2020
1126/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh

 • cv-1126-2020-1.pdf
 • z2-2020-qdqppl-12.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/04/2020
1120/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên các cấp học phổ thông, GDNN-GDTX và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1120-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/04/2020
1114/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1114-2020-1.pdf
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thcs.docx
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thpt.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1113/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1113-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1105/SGDĐT-TTR

Triển khai một số điểm mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung

 • cv-1105-2020-1.pdf
 • trinh_ky._van_ban_ubnd_tinh_trien_khai_luat_tccqdp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1104/SGDĐT-TTR

Triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-1104-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/04/2020
1108/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm 2020

 • cv-1108-2020-1.pdf
 • phu_luc.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1087/SGDĐT-NV1

Triển khai văn bản số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 của Cục An toàn Thông tin

 • cv-1087-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1097/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

 • cv-1097-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1088/SGDĐT-NV1

Triển khai văn bản số 487/VNPT-ĐNi ngày 13/4/2020 của Viễn thông Đồng Nai

 • cv-1088-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
1065/SGDĐT-NV1

Triển khai hệ thống quản lý và theo dõi quá trình học tập tại nhà của học sinh

 • cv-1065-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2020
1062/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục

 • cv-1062-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2020