• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 525 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1066/SGDĐT-VP

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trong quá trình học tập qua Internet

 • cv-1066-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2020
1060/KH-SGDĐT

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

 • cv-1060-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/04/2020
1010/SGDĐT-TTR

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 • cv-1010-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/04/2020
984/SGDĐT-NV1

Tiếp tục giới thiệu các phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Corona-19

 • cv-984-2020-1.pdf
 • huongdan_viennghiencuu_ptgd.rar
 • huongdan_congnghegddongphuong.pdf
 • huongdan_sudungtuclass.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/04/2020
973/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học vì Covid-19 năm học 2019-2020

 • cv-973-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/04/2020
975/SGDĐT-VP

Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

 • cv-975-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
976/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 • cv-976-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
968/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • cv-968-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
951/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

 • 1.pdf
 • noi_dung_dieu_chinh_cac_mon_hoc.zip
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2020
941/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, năm 2020

 • cv-941-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2020
940/SGDĐT-NV1

Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-940-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2020
880/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

 • cv-880-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2020
848/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-848-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/03/2020
831/SGDĐT-NV1

Tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-831-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2020
829/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

 • cv-829-2020-1.signed.pdf
 • qd_292-2020_bct_1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/03/2020
801/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 • cv-801-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/03/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
771/SGDĐT-NV1

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-771-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
774/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng DVC trực tuyến, BCCI khi thực hiện các TTHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp

 • cv-774-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2020
769/SGDĐT-VP

Phát động CB, GV, NV tham gia cuộc thi viết với chủ đề "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-769-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2020