• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 525 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
747/SGDĐT-NV1

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-747-2020-1.pdf
 • gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/03/2020
759/SGDĐT-NV1

KHẨN_thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-759-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2020
743/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 • cv-743-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/12/2020
744/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

 • 1054tchcsn.signed.pdf
 • cv-744-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/03/2020
722/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 519_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-722-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/03/2020
700/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020

 • cv-700-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/03/2020
699/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2.pdf
 • 2_thpt.docx
 • 3_thcs.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
696/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc trường THPT cho trung tâm GDNN-GDTX tổ chức giảng dạy chương trình GDTX trong nhà trường

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
695/SGDĐT-NV1

Báo cáo nội dung hoạt động về công tác chuyên môn trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-695-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
597/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

 • 115_kh_bgddt.signed.pdf
 • cv-597-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/02/2020
616/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

 • cv-616-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/03/2020
585/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020

 • cv-585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/02/2020
541/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/01/2020

 • cv-541-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/02/2020
547/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-547-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/02/2020
538/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

 • 45950_1.pdf
 • cv-538-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 26/02/2020
548/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh tham gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019 - 2020

 • cv-548-2020-1.pdf
 • thongkeduthi.rar
Văn bản Văn phòng Sở 26/02/2020
173/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-173-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/02/2020
467/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020

 • cv-467-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/02/2020
460/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

 • cv-460-2020-1.pdf
 • nd_93.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
458/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 24-2019-tt-btnmt_signed.pdf
 • cv-458-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020