• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 367 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1368/QĐ-UBND

Thành lập ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • 4.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2019
1080/QĐ-UBND

Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/04/2019
4651/QĐ-UBND

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 2.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
4652/QĐ-UBND

Công nhận trường tiểu học, trung học Xuân Thiện, huyện Thống Nhất đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
1940-BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1940_2019.signed.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2019
1917/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia, từ năm học 2019-2020

 • 1917_hoctienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
1903/SGDĐT-NV1

Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019

 • 1903_chuanquocgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
2562/KHLT-TĐ-GDĐT-KHCN-TTTT

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019

 • c_2562_2019.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/06/2019
1788/SGDĐT-NV1

KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)

 • cv-1788-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2019
1734/SGDĐT-NV1

Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020

 • cv-1734-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/06/2019
1773/SGDĐT-KHTC

Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

 • 1773_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1773.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/06/2019
1735/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ

 • 1735_2019.signed.pdf
 • cv5969.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/06/2019
1724/SGDĐT-NV1

KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019

 • cv-1724-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/05/2019
1670/SGDĐT-NV1

Thay đổi biểu mẫu duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

 • 1670_2019.signed.pdf
 • bieumaukemcv1670.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1662/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN

 • 1662.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1650/SGDĐT-KHTC

Thực hiện bàn giao các công trình điện sử dụng vốn ngân sách cho ngành điện quản lý

 • 1650_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1650.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1651/SGDĐT-KHTC

Triển khai, thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018 - 2019

 • cv_1651_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/05/2019
1653/SGDĐT-NV1

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX

 • cv_1653_2019.signed.pdf
 • maubaocaogdtx_kemcv1653.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2019
1641/SGDĐT-KHTC

Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng

 • cv_1641_2019.signed.pdf
 • cv5101.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 24/05/2019
1631/BC-SGDĐT

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

 • 1631_baocao.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/05/2019