• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 326 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
714/SGDĐT-NV1

Triển khai Kế hoạch tuyển sinh quân sự

 • 714_tuyensinhquansu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
704/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học

 • 704_kiemtrahocky.pdf
 • bieumau.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/03/2019
692/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • 692_deanquyenconnguoi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2019
683/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Hóa học bậc trung học năm học 2018-2019

 • 3_683_hoinghichuyendemonhoa.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2019
676/SGDĐT-KHTC

Báo cáo công tác rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông

 • 2_676_baocaorasoatsapxep.pdf
 • 2_decuongbaocao.docx
 • 2_maubaocao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2019
671/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

 • 671_trienkhaiketluan.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2019
669/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, miêu, phường

 • 669_ttr.pdf
 • cv613.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 13/03/2019
658/SGĐ9T-VP

Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh

 • 658_dieutradanso.pdf
 • cv2284.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/03/2019
626/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thao GDQPAN

 • 626_lamtotcongtacgdqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/03/2019
139/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 139_noiquybaovebmnn.pdf
 • noiquybvbmnn.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
138/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • 138_noiquycoquan.pdf
 • noiquycoquan_theoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
618/SGDĐT-VP

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 • 618_tangcuongbaovebimat.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
574/KH-SGDĐT

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở GDĐT trong năm 2019

 • 574_kehoachungdungcntt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/03/2019
600/SGDĐT-NV1

Tổ chức hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường THPT

 • 600_hoinghigiaoban.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2019
575/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 • 575_dieutradanso.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/03/2019
548/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

 • 548_trienkhainghidinh.pdf
 • vanban.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 04/03/2019
546/SGDĐT-TTR

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 • 546_xuphathanhchinh.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/03/2019
529/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018

 • 529_baocaophocap.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/02/2019
682/BGDĐT-CNTT

Tham dự Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019

 • trienlambess_vietnam2019.pdf
 • phieudangky.pdf
Văn bản ngành Phòng Nghiệp vụ 1 27/02/2019
525/SGDĐT-NV1

Thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong các trường

 • 525_chanchinhlamdunghoso.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/02/2019