• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Thông báo số 5342/TB-STC ngày 7/9/2022 của Sở Tài chính về cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai Thông báo số 5342/TB-STC ngày 7/9/2022 của Sở Tài chính về cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 4220/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Thông báo số 5342/TB-STC ngày 7/9/2022 của Sở Tài chính về cấp phát và quyết toán biên lai thu tiền, hóa đơn bán tài sản công, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3861-qd-ubnd_5342.pdfTệp đính kèm: cv-4220-2022_0001.pdfTệp đính kèm: 5342.pdfTệp đính kèm: 5342-2.pdfTệp đính kèm: 5342-3.pdfVăn bản khác