• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo công tác rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông

Tiêu đề: Báo cáo công tác rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông
Số/Ký hiệu: 676/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày ban ký: 13/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo công tác rà soát sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2_676_baocaorasoatsapxep.pdfTệp đính kèm: 2_decuongbaocao.docxTệp đính kèm: 2_maubaocao.xlsxVăn bản khác