• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Tiêu đề: Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019
Số/Ký hiệu: 1631/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 23/05/2019
Ngày ban ký: 23/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1631_baocao.pdfVăn bản khác