• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022 – 2023

Tiêu đề: Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022 – 2023
Số/Ký hiệu: 3775/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/09/2022
Ngày ban ký: 29/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022 – 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3775-2022.pdfVăn bản khác