• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông năm học 2018-2019

Tiêu đề: Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1287/SGDĐT-NV
Ngày ban hành: 02/05/2019
Ngày ban ký: 02/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1287_baocaothuvien.pdfTệp đính kèm: decuong.docTệp đính kèm: phuluc1_2.xlsTệp đính kèm: phuluc3_4.xls