• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX

Tiêu đề: Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX
Số/Ký hiệu: 1653/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 27/05/2019
Ngày ban ký: 27/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_1653_2019.signed.pdfTệp đính kèm: maubaocaogdtx_kemcv1653.xls