• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo giá cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Báo giá cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3811/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/10/2022
Ngày ban ký: 03/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo giá cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: toi_thieu22_bao_gia_lop_23_in.xlsxTệp đính kèm: cv-3811-2022.pdfVăn bản khác