• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 3730/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26/09/2022
Ngày ban ký: 26/09/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3730-2022.pdfTệp đính kèm: de_nghi22_bo_sung_phu_luc_bao_cao.xlsxVăn bản khác