• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Tiêu đề: Đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023
Số/Ký hiệu: 4020/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 17/10/2022
Ngày ban ký: 17/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4020-2022_0001.pdfTệp đính kèm: mau_ds_dang_ky_chinh_thuc.xlsVăn bản khác