• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022

Tiêu đề: Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022
Số/Ký hiệu: 4506/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 18/11/2022
Ngày ban ký: 18/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4506-2022_0001.pdf