• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"

Tiêu đề: Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"
Số/Ký hiệu: 360/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 11/02/2020
Ngày ban ký: 11/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Điều chỉnh điều kiện tham gia thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến "pháp luật học đường"
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-360-2020-1.pdf