• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2667/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/10/2018
Ngày ban ký: 03/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2667_dinhchinhvanban_khtc.pdf