• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hoàn trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018 cho học sinh

Tiêu đề: Hoàn trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018 cho học sinh
Số/Ký hiệu: 1426/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày ban ký: 09/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hoàn trả lệ phí thi nghề THCS năm 2018 cho học sinh
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1426_hoantralephi.pdfVăn bản khác