• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 3203/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày ban ký: 26/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 3203_vp.pdfTệp đính kèm: phuluc_3203_i.docTệp đính kèm: phuluc_3203_ii.docVăn bản khác