• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 2980/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 15/09/2020
Ngày ban ký: 15/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2980-2020-1.pdfVăn bản khác