• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú

Tiêu đề: Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú
Số/Ký hiệu: 4680/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 30/11/2022
Ngày ban ký: 30/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4680-2022_0001.pdfTệp đính kèm: mau-tham-dinh.xlsVăn bản khác