• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2806/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/09/2019
Ngày ban ký: 06/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2806-2019.signed.pdf