• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 2872/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày ban ký: 09/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2872-2020-1.pdf