• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc
Số/Ký hiệu: 3803/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 03/10/2022
Ngày ban ký: 03/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3803-2022.pdf