• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 986/HD-SGDĐT
Ngày ban hành: 04/04/2019
Ngày ban ký: 04/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 986_nongthonmoi.pdfVăn bản khác