• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020-2021

Tiêu đề: Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 3285/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 12/10/2020
Ngày ban ký: 12/10/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020-2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3285-2020-1.pdf