• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019

Tiêu đề: Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 2505/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày ban ký: 12/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2505_huongdanvattuthinghe.pdfVăn bản khác