• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Tiêu đề: Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Số/Ký hiệu: 2018/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 02/06/2022
Ngày ban ký: 02/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
File đính kèm: Tệp đính kèm: 457_kh_bgddt.pdfTệp đính kèm: cv_huong_ung_cuoc_thi_chuyen_doi_so.docxTệp đính kèm: qd_1338-bo_gd.pdfTệp đính kèm: cv-2018-2022.pdfVăn bản khác