• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý giảng dạy sử dụng thiết bị môn học GDQP&AN năm học 2018-2019

Tiêu đề: Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý giảng dạy sử dụng thiết bị môn học GDQP&AN năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1393/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/05/2019
Ngày ban ký: 08/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý giảng dạy sử dụng thiết bị môn học GDQP&AN năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1393_2019.signed.pdf