• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 266/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 20/01/2020
Ngày ban ký: 20/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-226-2020-1.pdf