• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021

Tiêu đề: Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021
Số/Ký hiệu: 2895/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 10/09/2020
Ngày ban ký: 10/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2895-2020-1.pdfVăn bản khác