• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019

Tiêu đề: Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019
Số/Ký hiệu: 2562/KHLT-TĐ-GDĐT-KHCN-TTTT
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày ban ký: 10/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: c_2562_2019.pdf