• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các trường THPT và GDTX khởi nghiệp - năm 2019

Tiêu đề: Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các trường THPT và GDTX khởi nghiệp - năm 2019
Số/Ký hiệu: 1283/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày ban ký: 26/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các trường THPT và GDTX khởi nghiệp - năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: khoinghiep.pdfVăn bản khác