• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019

Tiêu đề: Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 3276/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 04/12/2018
Ngày ban ký: 04/12/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thôn
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_32_2017_tt_bgddt.pdfTệp đính kèm: 2_995_huongdancuocthi_sgddt.pdfTệp đính kèm: 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf