• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Tiêu đề: Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: 3323/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/10/2019
Ngày ban ký: 24/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3323-2019.signed.pdfVăn bản khác