• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)

Tiêu đề: KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)
Số/Ký hiệu: 1788/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/06/2019
Ngày ban ký: 06/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1788-2019-1.pdf