• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019

Tiêu đề: KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019
Số/Ký hiệu: 1724/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 31/05/2019
Ngày ban ký: 31/05/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1724-2019-1.pdf