• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện dạy học chương trình song ngữ và quốc tế, năm học 2022-2023

Tiêu đề: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện dạy học chương trình song ngữ và quốc tế, năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 3921/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 11/10/2022
Ngày ban ký: 11/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện dạy học chương trình song ngữ và quốc tế, năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3921-2022_0001.pdf