• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học

Tiêu đề: Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học
Số/Ký hiệu: 704/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 15/03/2019
Ngày ban ký: 15/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kiểm tra học kỳ II và Tổng kết năm học 2018-2019 bậc trung học
File đính kèm: Tệp đính kèm: 704_kiemtrahocky.pdfTệp đính kèm: bieumau.rar