• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Kiểm tra và sơ kết HKI bậc trung học, năm học 2022-2023

Tiêu đề: Kiểm tra và sơ kết HKI bậc trung học, năm học 2022-2023
Số/Ký hiệu: 4760/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 06/12/2022
Ngày ban ký: 06/12/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Kiểm tra và sơ kết HKI bậc trung học, năm học 2022-2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4760-2022_0001.pdf