• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

Tiêu đề: Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025
Số/Ký hiệu: 1163/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08/11/2022
Ngày ban ký: 08/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1163-2022_0001.pdf