• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phối hợp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03, 04 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Phối hợp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03, 04 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1994/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 31/05/2022
Ngày ban ký: 31/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phối hợp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03, 04 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: mau_kem_theo_cv_gui_ubnd_tinh_xin_y_kien_du_thao_tt_1.docTệp đính kèm: 2124_bgddt_ngcbqlgd.pdfTệp đính kèm: 5265-ubnd-kgvx.pdfTệp đính kèm: du_thao_tt_sua_doi_bo_sung_cac_tt_so_01020304_lay_y_kien.pdfTệp đính kèm: cv-1994-2022.pdfVăn bản khác