• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”

Tiêu đề: Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”
Số/Ký hiệu: 4432/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/11/2022
Ngày ban ký: 14/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-so-541vptt-_-phoi-hop-tuyen-truyen-1-phut-xanh.pdfTệp đính kèm: cv-4432-2022_0001.pdf