• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Phối hợp triển khai KHLT tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng - giáo dục hướng nghiệp, phân luồng - tư vấn tuyển sinh, năm học 2022 - 2023

Tiêu đề: Phối hợp triển khai KHLT tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng - giáo dục hướng nghiệp, phân luồng - tư vấn tuyển sinh, năm học 2022 - 2023
Số/Ký hiệu: 3814/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/10/2022
Ngày ban ký: 03/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Phối hợp triển khai KHLT tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng - giáo dục hướng nghiệp, phân luồng - tư vấn tuyển sinh, năm học 2022 - 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3814-2022.pdfTệp đính kèm: c-5854-2022.pdf