• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Tiêu đề: Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
Số/Ký hiệu: 1186/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/11/2022
Ngày ban ký: 16/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1186-2022_0001.pdf