• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Taiyou

Tiêu đề: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Taiyou
Số/Ký hiệu: 1197/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 16/11/2022
Ngày ban ký: 16/11/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Taiyou
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1197-2022_0001.pdf