• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019

Tiêu đề: Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019
Số/Ký hiệu: 1903/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 17/06/2019
Ngày ban ký: 17/06/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1903_chuanquocgia.pdf