• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 73 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3173/SGDĐT-VP

Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc

 • cv-3173-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/10/2019
3098/SGDĐT-VP

Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3098-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/10/2019
3055/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-3055-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/09/2019
3032/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3032-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2019
2953/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

 • cv-2953-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv2953.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2946/SGDĐT-VP

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

 • cv-2946-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2948/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • cv-2948-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-2948.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2856/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025 theo Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • cv-2852-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2019
2824/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2019-2020

 • cv-2824-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2764/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020

 • cv_2764_2019.signed.pdf
 • ct_09_ubnd.pdf
 • ct_2268_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/09/2019
2647/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2647-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2019
2522/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

 • cv_2522_2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2019
2492/SGDĐT-VP

Gửi Dự án tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019

 • cv-2492-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/08/2019
2417/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020

 • cv_2471_2019.signed.pdf
 • phulucdinhkemcv2471.docx
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2019
2119/SGDĐT-VP

Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv-2119-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/07/2019
2121/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2019-2020

 • bieumau.xls
 • cv_2121.pdf
 • decuong.doc
Văn bản Văn phòng Sở 04/07/2019
2015/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2015-2019.signed.pdf
 • d-108-2019-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/06/2019
1962/BC-SGDĐT

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020

 • cv-1962-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/06/2019
1631/BC-SGDĐT

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

 • 1631_baocao.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/05/2019
1550/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy

 • 1550.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/05/2019