• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 36 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
377/SGDĐT-KHTC

Đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 9_trienkhaitt33.pdf
 • 9_377_trienkhaitt33.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/02/2019
07/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 07_quychebaovebimatnhanuoc.pdf
 • quyche_kemtheoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/01/2019
336/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 336_vanthuluutru_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/02/2019
321/SGDĐT-VP

Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 321_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/02/2019
299/KH-SGDĐT

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

 • 299_trienkhainghiquyet.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 30/01/2019
244/BC-SGDĐT

Báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu giải pháp cơ bản học kỳ II năm học 2018-2019

 • 244_baocaohocky.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/01/2019
206/SGDĐT-VP

Phối hợp tổ chức và tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, Nhi đồng học sinh tỉnh Đồng Nai năm 2018

 • 206_thicovua.pdf
 • dieulecovua.pdf
 • kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/01/2019
163/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 33_2018_tt_bgddt.pdf
 • 163_trienkhaitt33.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 18/01/2019
168/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 168_kiemsoattthc.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
167/KH-SGDĐT

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo

 • 167_rasoatdongianhoa.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
162/KH-SGDĐT

Kế hoạch cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019

 • 162_caicachhanhchinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/01/2019
154/CTr-SGDĐT

Chương trình công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2019

 • 154_chuongtrinhcongtac.pdf
 • 154_phulucchuongtrinh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2019

Cung cấp thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua hình thức điều tra trực tuyến trên Internet

 • 41_cungcapttds.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/01/2019
3203/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 3203_vp.pdf
 • phuluc_3203_i.doc
 • phuluc_3203_ii.doc
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
1246/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 1246_skkn_vp.pdf
 • tieuchuan_kemtheo1246.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
3142/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

 • 3142_truyenthonggd_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/11/2018
2700/SGDĐT-VP

Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

 • 2700_quanlytailieu_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2018
2647/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

 • 2647_nhiemvucntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/09/2018
2605/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo

 • 2605_sudungsgk.pdf
 • 3798_ct_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/09/2018
2574/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2574_chithi38.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2018