• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành
3368/SGDĐT-VP

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

 • 3368_baocaosokethki_vp.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • phulucbaocao.xls
Văn bản Văn phòng Sở 11/12/2018
3365/SGDĐT-VP

Phối hợp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

 • 3365_phoihopbaocapsokethki_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/12/2018
3203/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 3203_vp.pdf
 • phuluc_3203_i.doc
 • phuluc_3203_ii.doc
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
1246/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 1246_skkn_vp.pdf
 • tieuchuan_kemtheo1246.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2018
3142/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về GDĐT tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

 • 3142_truyenthonggd_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/11/2018
2700/SGDĐT-VP

Tăng cường quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

 • 2700_quanlytailieu_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2018
2647/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

 • 2647_nhiemvucntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/09/2018
2605/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo

 • 2605_sudungsgk.pdf
 • 3798_ct_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/09/2018
2574/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2574_chithi38.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2018
2556/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2018-2019

 • 2556_dangkyskkn_vp.pdf
 • 2556_mauskkn.xls
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2018
2457/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở

 • 2457_dieutradanso_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/09/2018
2435/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện mẫu Báo cáo sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 2435_sangkiengd_vp.pdf
 • 2435_maubaocaosk_vp.doc
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2431/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ hài lòng của người dân trong Ngành giáo dục và Đào tạo

 • 2431_tangcuongcaicachhanhchinh_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/09/2018
2240/SGDĐT-VP

Không cung cấp thông tin hoặc báo cáo theo yêu cầu của các đối tượng không xác định

 • 2240_khongcungcaptt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2018
2402/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2402_ungdungcntt_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/09/2018
733/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính qua tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd_733_traloikiennghiquatongdai.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/7/2018
2381/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

 • cv_2381_kehoachnamhoc_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/9/2018
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_813_sgddt_quychephatngonvacungcapthongtinchobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
815/QD-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Bản tin nội bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd_815_bantinnoibo.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
2131/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019

 • cv2131_kehoachtochuckhaigiang.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/8/2018
1931/SGDĐT-VP

Triển khai hệ thống tiếp nhận-xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội vụ

 • cv1931_traloiphananh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1930/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv_1930_chisopapi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/7/2018
1741/KH-SGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv1741_kehoachtgnh2018_2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1742/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 • cv1742_chuanbikhaigiang.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • mauphuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1680/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

 • cv1680_trienkhaithuchienquyetdinh28.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2018