• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 63 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2647/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2647-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/08/2019
2522/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT đối với một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

 • cv_2522_2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2019
2492/SGDĐT-VP

Gửi Dự án tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019

 • cv-2492-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/08/2019
2417/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020

 • cv_2471_2019.signed.pdf
 • phulucdinhkemcv2471.docx
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2019
2119/SGDĐT-VP

Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv-2119-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/07/2019
2121/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2019-2020

 • bieumau.xls
 • cv_2121.pdf
 • decuong.doc
Văn bản Văn phòng Sở 04/07/2019
2015/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm"

 • cv-2015-2019.signed.pdf
 • d-108-2019-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/06/2019
1962/BC-SGDĐT

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020

 • cv-1962-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/06/2019
1631/BC-SGDĐT

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

 • 1631_baocao.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/05/2019
1550/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy

 • 1550.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/05/2019
1293/SGDĐT-VP

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

 • 1293_nuocsach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/05/2019
1283/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các trường THPT và GDTX khởi nghiệp - năm 2019

 • khoinghiep.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2019
1074/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

 • 1074_trienkhiahoithi.pdf
 • thongcaobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
1025/SGDĐT-VP

Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • 1025_cchc.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
1017/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

 • 1017_vanban.pdf
 • maudanhsach.xls
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2019
826/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS...

 • 826_vanphong.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2019
735/BC-SGDĐT

Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014

 • cv-735-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2019
722/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng, CCHC, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác ngoại khóa học sinh - sinh viên, công tác y tế trường học, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2019

 • 722_kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/03/2019
692/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • 692_deanquyenconnguoi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2019
671/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

 • 671_trienkhaiketluan.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2019